coachzone

Projekt badawczy

 

Nasza trenerka Agnieszka Kluszczyńska bierze udział w projekcie badawczym „Lepsze jutro edukacyjne gastronomiczno-hotelarskiej aglomeracji łódzkiej” (UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00)
 
Głównym celem projektu jest dopasowanie oferty programowej szkół zawodowych o profilu gastronomiczno-hotelarskim do bieżących i przyszłych oczekiwań hotelarzy i restauratorów z woj. łódzkiego.
 
Instytucjami odpowiedzialnymi za jego realizację są dwie firmy Sokra-Net PPHU z Łodzi oraz Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat”
strony www cms.com.pl