coachzone

Projekt unijny

 

„Co dla mnie oznacza wsparcie? Kiedy myślę o realnym wsparciu w mojej pracy mam na myśli swobodne korzystanie z mądrości i doświadczenia innych nauczycieli i ekspertów. Myślę o materiałach, pomysłach, badaniach rozwiązaniach… Chodzi mi o taką przestrzeń, w której zarówno ja mogłabym dzielić się z innymi moimi spostrzeżeniami, jak i czerpać od innych pomoc i inspirację. Taką sieć po prostu (…)”
Fragment wywiadu z nauczycielką chemii w gimnazjum
 
 
Z przyjemnością informujemy, że nasza trenerka Agnieszka Kluszczyńska dołączyła do grona moderatorów zmiany w systemie oświaty.
Projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowany jest we współpracy z WYG Consulting w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.
Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy w oświacie.
strony www cms.com.pl