coachzone

Studia podyplomowe

 

Trening i coaching w biznesie. Studia podyplomowe, w których bierze udział 25 studentów ruszyły pełną parą w Społecznej Akademii Nauk.
Pierwszy semestr to czas na trening umiejętności psychospołecznych – tych intra- (zwanych przez uczestników „zaglądaniem we własny pępek J ) i tych inter- o których Buber pisał Ja i Ty i Ja i Ono.
 
Nasza trenerka Agnieszka Kluszczyńska jest superwizorką kierunku coaching w biznesie i coaching w edukacji. Studia realizowane są we współpracy merytorycznej z COACHZONE.
strony www cms.com.pl